Impak: Fast Touring

Projeksies: Fast Touring

Impak op die Fast Touring Market

Potensiële jaarlikse netto inkomste deur markaandeel

FAST TOURING: MARKT PROJEKSIE OPSOMMING
 
 
 
 
MarkaandeelPassasiersPax / DayLopies / dagBotePax / RunTotale InkomsteTotale OnkosteverhoudingNetto Inkomste
2010 TOTALE18,418,1571,307,689,133
10% Aandeel1,841,8165,0461,26212710130,768,91371,351,20059,417,713
20% Aandeel3,683,63110,0922,52319014261,537,827108,672,400152,865,427
30% Aandeel5,525,44715,1383,78525415392,306,740145,277,840247,028,900

Geprojekteerde Inkomstestaat

FAST TOURING: geprojekteerde inkomste statement
 
# Boats Ontplooi104070100127
Jr 1Jr 2Jr 3Jr 4Jr 5
Verkope10,296,76541,598,93074,254,090109,259,589142,922,469
Bedryfskoste-3,848,504-15,547,956-27,753,101-40,836,706-53,418,495
Bruto marge6,448,26126,050,97446,500,98968,422,88389,503,974
Waardevermindering-256,944-3,840,278-12,920,139-21,954,861-30,834,722
G & A-936,367-3,782,925-6,752,520-9,935,851-12,997,087
Rente-inkomste85,916197,770241,698276,926382,671
Rente-uitgawe-900,000-4,350,000-9,000,000-12,750,000-15,330,000
Voorbelaste inkomste4,440,86514,275,54218,070,02724,059,09730,724,835
Inkomstebelasting-1,332,259-4,282,663-5,421,008-7,217,729-9,217,451
Netto Inkomste3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Waardevermindering256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Rente-inkomste-85,916-197,770-241,698-276,926-382,671
Rente-uitgawe900,0004,350,0009,000,00012,750,00015,330,000
Inkomstebelasting1,332,2594,282,6635,421,0087,217,7299,217,451
Netto Inkomste5,511,89322,268,04939,748,46858,487,03276,506,887

Geprojekteerde balansstaat

FAST TOURING: Geprojekteerde balansstaat
 
 
r 4
 
Jr 1Jr 2Jr 3Jr 4Jr 5
BATES
Bedryfsbates
Kontrole / Spaar4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411
Rekeninge ontvangbaar102,968415,989742,5411,092,5961,429,225
Inventaris30,250120,500210,625300,750381,750
Ander bedryfsbates25,00025,00025,00025,00025,000
Totale bedryfsbates4,454,0356,154,1867,470,3968,772,46113,615,386
Vaste Bates
Kos30,250,000120,500,000210,625,000300,750,000381,750,000
Acc'd Depr-256,944-4,097,222-17,017,361-38,972,222-69,806,944
Netto vaste bates29,993,056116,402,778193,607,639261,777,778311,943,056
TOTALE BATES34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441
LASTE & EKWITEIT
Laste
Bedryfslaste
Rekeninge betaalbaar38,485155,480277,531408,367534,185
Ander bedryfslaste50,00050,00050,00050,00050,000
Totale bedryfslaste88,485205,480327,531458,367584,185
Langtermynlaste26,250,000101,250,000165,000,000217,500,000250,875,000
Totale laste26,338,485101,455,480165,327,531217,958,367251,459,185
Equity
Gewone aandele500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Addisionele betaal in Capital4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Behoue ​​verdienste3,108,60513,101,48525,750,50442,591,87264,099,256
Totale ekwiteit8,108,60521,101,48535,750,50452,591,87274,099,256
TOTALE LASTE & EKWITEIT34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441

Geprojekteerde Kontantvloei

FAST TOURING: GEPROJEKTEERDE KONTANTVLOEI
 
 
 
Jr 1Jr 2Jr 3Jr 4Jr 5
BEDRYFSAKTIWITEITE
Netto Inkomste3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Aanpassings Netto Inkomste te versoen
netto kontant wat deur bedrywighede:
Verander in:
Rekeninge ontvangbaar-102,968-313,022-326,552-350,055-336,629
Rekeninge betaalbaar38,485116,995122,051130,836125,818
Ander bedryfsbates-25,000----
Waardevermindering256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Inventaris-30,250-90,250-90,125-90,125-81,000
Ander verpligtinge50,000----
Netto kontant deur bedryfsaktiwiteite3,295,81713,546,88025,274,53338,486,88552,050,296
BELEGGINGSAKTIWITEITE
toerusting-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
Netto kontant deur beleggingsaktiwiteite-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
FINANSIERINGSAKTIWITEITE
LTD Lenings30,000,00090,000,00090,000,00090,000,00081,000,000
LTD Paydowns-3,750,000-15,000,000-26,250,000-37,500,000-47,625,000
Equity Bydraes5,000,0003,000,0002,000,000--
Dividendbetalings-----
Netto kontant deur finansieringsaktiwiteite31,250,00078,000,00065,750,00052,500,00033,375,000
Netto kontant verhoging vir 'n tydperk4,295,8171,296,880899,533861,8854,425,296
Kontant aan begin van tydperk-4,295,8175,592,6976,492,2307,354,115
Kontant aan die einde van die tydperk4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411

opsomming