Impak: Fast Ferries

Projeksies: Fast Ferries

Impak op die Fast Ferry Market

Potensiële jaarlikse netto inkomste deur markaandeel

FAST FERRY: Geprojekteerde mark OPSOMMING
 
 
MarkaandeelPassasiersVaartuieInkomste @ 12 / paxExpenseNetto Inkomste
10% WO Penetrasie57,458,049469689,496,585533,164,217156,332,368
20% WO Penetrasie114,916,0989371,378,993,171832,073,505546,919,666
30% WO Penetrasie172,374,1461,4062,068,489,7561,248,110,257820,379,499

Geprojekteerde Inkomstestaat

FAST FERRY: Geprojekteerde Inkomstestaat
 
 
 
# Boats Ontplooi3383170234301
Markaandeel1.00%3.00%6.00%8.00%10.00%
Jr 1Jr 2Jr 3Jr 4Jr 5
Verkope43,943,942133,150,145271,626,295373,033,436480,280,548
Bedryfskoste-24,763,200-62,906,032-131,420,554-186,323,423-246,862,610
Bruto marge19,180,74270,244,113140,205,741186,710,013233,417,939
Waardevermindering-852,778-11,511,111-27,769,444-53,600,000-72,851,389
G & A-6,190,800-15,726,508-32,855,138-46,580,856-61,715,652
Rente-inkomste22,293256,642821,6791,563,3962,402,000
Rente-uitgawe-3,118,500-10,615,500-22,344,000-33,957,000-42,094,500
Voorbelaste inkomste9,040,95732,647,63558,058,83754,135,55459,158,397
Inkomstebelasting-2,712,287-9,794,291-17,417,651-16,240,666-17,747,519
Netto Inkomste6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
Waardevermindering852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
Rente-inkomste-22,293-256,642-821,679-1,563,396-2,402,000
Rente-uitgawe3,118,50010,615,50022,344,00033,957,00042,094,500
Inkomstebelasting2,712,2879,794,29117,417,65116,240,66617,747,519
Netto Inkomste12,989,94254,517,605107,350,603140,129,158171,702,286

Geprojekteerde balansstaat

FAST FERRY: Geprojekteerde balansstaat
 
 
 
 
 
Jr 1Jr 2Jr 3Jr 4Jr 5
BATES
Bedryfsbates
Kontrole / Spaar1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510
Rekeninge ontvangbaar439,4391,331,5012,716,2633,730,3344,802,805
Inventaris100,000251,000513,000706,000908,000
Ander bedryfsbates25,00025,00025,00025,00025,000
Totale bedryfsbates1,579,08013,424,96432,520,74053,364,65676,932,315
Vaste Bates
Kos100,000,000251,000,000513,000,000706,000,000908,000,000
Acc'd Depr-852,778-12,363,889-40,133,333-93,733,333-166,584,722
Netto vaste bates99,147,222238,636,111472,866,667612,266,667741,415,278
TOTALE BATES100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593
LASTE & EKWITEIT
Laste
Bedryfslaste
Rekeninge betaalbaar247,632629,0601,314,2061,863,2342,468,626
Ander bedryfslaste50,00050,00050,00050,00050,000
Totale bedryfslaste297,632679,0601,364,2061,913,2342,518,626
Langtermynlaste89,100,000214,200,000424,200,000546,000,000656,700,000
Totale laste89,397,632214,879,060425,564,206547,913,234659,218,626
Equity
Gewone aandele500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Addisionele betaal in Capital4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Behoue ​​verdienste6,328,67029,182,01569,823,201107,718,089149,128,967
Totale ekwiteit11,328,67037,182,01579,823,201117,718,089159,128,967
TOTALE LASTE & EKWITEIT100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593

Geprojekteerde Kontantvloei

FAST FERRY: GEPROJEKTEERDE KONTANTVLOEI
 
 
 
 
Jr 1Jr 2Jr 3Jr 4Jr 5
BEDRYFSAKTIWITEITE
Netto Inkomste6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
Aanpassings Netto Inkomste te versoen
netto kontant wat deur bedrywighede:
Verander in:
Rekeninge ontvangbaar-439,439-892,062-1,384,762-1,014,071-1,072,471
Rekeninge betaalbaar247,632381,428685,145549,029605,392
Ander bedryfsbates-25,000----
Waardevermindering852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
Inventaris-100,000-151,000-262,000-193,000-202,000
Ander verpligtinge50,000----
Netto kontant deur bedryfsaktiwiteite6,914,64033,702,82267,449,01490,836,845113,593,188
BELEGGINGSAKTIWITEITE
toerusting-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
Netto kontant deur beleggingsaktiwiteite-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
FINANSIERINGSAKTIWITEITE
LTD Lenings99,000,000150,000,000261,000,000192,000,000201,000,000
LTD Paydowns-9,900,000-24,900,000-51,000,000-70,200,000-90,300,000
Equity Bydraes5,000,0003,000,0002,000,000--
Dividendbetalings-----
Netto kontant deur finansieringsaktiwiteite94,100,000128,100,000212,000,000121,800,000110,700,000
Netto kontant verhoging vir 'n tydperk1,014,64010,802,82217,449,01419,636,84522,293,188
Kontant aan begin van tydperk-1,014,64011,817,46329,266,47748,903,322
Kontant aan die einde van die tydperk1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510

opsomming